Evaluering av skadeoppgjør - råd om endringer

Et skadeoppgjør er desverre den beste mulighet man får til å
vurdere om forsikringsavtalen er optimal.

Det gjelder bare å ta tak i problemstillingen før den går i
glemmeboken.

Vi kan hjelpe deg med en systematisk gjennomgang av
forsikringsavtalen i lys av skadeoppgjøret, synliggjøre
alternativer og bidra til at bedriften står bedre rustet neste
gang en skade skulle inntreffe.

Ønsker du bistand med evaluering av skadeoppgjør?
Kontakt Torp Consult!