Bistand med krav og forhandling om krav og oppgjør
Det kan være en betydelig utfordring å skulle utforme og
dokumentere et skadekrav midt oppe i en akutt krisesituasjon
for bedriften.

Hva skal medtas, og hvilke dokumentasjonskrav gjelder?

Vi kan bidra til at dette arbeidet skjer mest mulig rasjonelt, og
ved bistand under forhandlinger med forsikringsselskapet vil
vi kunne sikre likeverdighet i kompetansenivå.

Ønsker du bistand med å utarbeide krav eller til å forhandle
med forsikringsselskapet?
Kontakt Torp Consult!