Råd om oppgjørsform - herunder skjønn og valg av
skjønnsmann
Kan man få kontant oppgjør? Eller hva om
forsikringsselskapet tilbyr seg å stå for skadeutbedringen?
Hva skjer om man ikke oppnår enighet? Hva er skjønn?

Forsikringsavtalen gir gjerne forskjellige muligheter for
oppgjør, og ofte vil forsikringsselskapet ha preferanser.

Vi hjelper deg med å forstå hvilke alternativer som foreligger,
og bidrar til at den beste løsningen blir valgt.

Skjønnsmenn skal være sakkyndige og uhildet. Vi har god
personkunnskap og hjelper deg med å oppnevne en dyktig og
erfaren skjønnsmann. Videre har vi omfattende erfaring med å
administrere skjønn og kan bistå under skjønnsettingen.

Ønsker du råd om oppgjørsform eller bistand ved skjønn?
Kontakt Torp Consult!