Bistand ved kommunikasjon og interaksjon med
forsikringsselskapet
Forsikringsselskapenes representanter er profesjonelle i å
håndtere skadesaker. Så lenge du har felles interesser med
selskapet er dette selvsagt en fordel.

Men er det så sikkert at man har felles interesser? Hvilke
rettigheter har man?

Vi gir deg tilgang til kunnskap om skadeoppgjør som kan
sidestilles med selskapets representanter.

Ønsker du bistand med skadeoppgjøret?
Kontakt Torp Consult!