Råd om akuttiltak ved skade, provisorier og driftsomstilling
Ved skade haster det ikke bare med å sette inn skadebegresende tiltak,
skal man holde driften igang eller unngå å miste kunder må det handles
raskt med å etablere provisoriske løsninger og omstilling.

Hvilke beslutninger må fattes? Hvilken bistand kan man forvente fra
forsikringsselskapet? Må ansatte permitteres?

Vi har lang erfaring fra store og kompliserte skadesituasjoner innen et
bredt spekter av bransjer, og kan bidra til at man kommer best mulig ut av
den kritiske første fasen etter en skade.

Ønsker du bistand med råd om akuttiltak, provisorier eller driftsomstilling?
Kontakt Torp Consult!