Gjennomgang og analyse av forsikringsavtaler

En forsikringsavtale er en komplisert avtaleverk som foruten
forsikringsbeviset består av generelle og spesielle forsikringsvilkår, og en
rekke bestemmelser fra forskjellige lover. I tillegg vil nemdavgjørelse

såvel som nye domsavsigelser kunne påvirke forsikringsselskapenes

oppgjørspraksis.

Desverre er det oftest slik at man ikke tar seg god nok tid til å sette seg inn
i detaljene i en forsikringsavtale.

Når det er inntruffet skade - eller man ønsker å fokusere på et
skadescenario - vil en analytisk gjennomgang av forsikringsavtalen kunne
besvare nøkkelspørsmålene:
Er skaden dekket? Hva får vi i erstatning?

Ønsker du bistand med analyse av forsikringsavtalen?
Kontakt Torp Consult!