Beredskap
Det finnes to typer bedrifter: De som har hatt en storskade, og de som
kommer til å få det.

Den dagen storskaden skjer, er det utrolig mange spørsmål som dukker opp!
F.eks. spørsmål som:

- Hva dekker egentlig forsikringen vår?

- Hva sier vi til kundene våre?

- Hva kommer forsikringsselskapet til å gjøre?

- Hvordan begrenser vi skaden?

- Må de ansatte permitteres?

- Osv. osv.

Svarene kan for det meste gis på forhånd!! Det er derfor du bør ha en
beredskapsplan - som også omfatter forsikringsoppgjøret..