Beredskapsplan for forsikringsoppgjør ved storskade
Når bedriften rammes av en større skade - som f.eks. brann - oppstår det en
akutt krisesituasjon. Bedriftens være eller ikke være kan fort avhenge av
hvordan bedriftsledelsen er i stand til å håndtere denne situasjonen, og at de
riktige beslutningene fattes i riktig rekkefølge. Ofte fokuseres det i en slik
situasjon på detaljer istedetfor målbevisst handling for å komme tilbake til normal
drift. Det er lett å lukke øynene og håpe på at forsikringen dekker "alt".

Faktum er imidlertid at mange bedrifter går over ende eller får alvorlige
problemer i løpet av de første årene etter en større skade. Forsikringsdekningen
er selvsagt viktig - men slett ikke det eneste element som er avgjørende for
resultatet. Dårlig eller totalt manglende forberedelse på at en stor skade kan
inntreffe er ofte det egentlige svaret på hvorfor skaden endte fatalt!

Hvordan kan man så forberede seg på det utenkelige?

Svaret på dette er å investere i en beredskapsplan. Realistiske skadescenarioer
basert på årelang erfaring fra noen av landets største og mest kompliserte
skadesaker, og som danner grunnlag for et veloverveid handlingsmønster vil gi
såvel ledelse, ansatte og eiere "bedre nattesøvn"..

Ønsker du bistand til beredskapsplan? Kontakt Torp Consult!