Viktig informasjon om TYVERI
Hva som menes med tyveriskader vil fremgå av forsikringsvilkårene.


Oftest er det begrenset hvilke tyveriskader som er dekket.


For eksempel kan det være sikkerhetsforskrift om låsing som i praksis medfører at det bare er tyveri ved innbrudd som dekkes.

Tyveriskader medfører gjerne behov for akuttiltak slik som provisorisk
avstenging av lokalene.

Tyveriskader skal meldes til politiet, men politiet har ingen plikt til å
undersøke åstedet.

Meld tyveriskade til forsikringsselskapet uten ugrunnet opphold.

Trenger du bistand? Kontakt Torp Consult!