Viktig informasjon om VANN
Hva som menes med vannskade, vil fremgå av forsikringsvilkårene.
Vanligvis er det begrenset hvilke vannskader som er dekket.

Vannskade medfører oftest behov for akuttiltak som avstenging av
vannkilden og sanering av bygning og inventar.

Trenger du bistand, ta kontakt med Torp Consult!