Viktig informasjon om BRANN
Brann i forsikringssammenheng defineres som ild som har kommet løs.

Brann skal meldes til politiet, som har plikt til å etterforske brannårsaken,
selv om det ikke er mistanke om lovbrudd.

Brann medfører oftest behov for
akuttiltak, det være seg sanering av
lukt, sot, vann eller pulver.

Brannåsted er utsatt for avdamping av
giftige gasser. Uten beskyttelse
skal man ikke oppholde seg på stedet før det er målt farefritt.

Meld enhver brannskade til forsikringsselskapet uten ugrunnet opphold.

Ønsker du bistand, kontakt Torp Consult!