Det har oppstått problemer med
skadeoppgjøret
Desverre skjer det noen ganger at det oppstår vanskeligheter i
forbindelse med et skadeoppgjør.

Årsakene til dette kan være forskjellige, men ofte grunner det seg i
mangel på egen kunnskap om forsikringsavtalen og
oppgjørsprosessen.

Vi kan desverre ikke utføre mirakler, men vi kan hjelpe deg med å
tilføre kunnskap og erfaring som gjør at du fremstår som likeverdig
i kontakten med forsikringsselskapet.

Vi kan forklare deg hvordan forsikringsavtalen er bygget opp, hva
som er dekningsmessig, hva det er rimelig å forvente av
forsikringsselskapet, hvilke plikter og rettigheter du har, hvordan
du skal fremstille og dokumentere dine krav, og hvordan eventuelle
konflikter best kan løses.

Send en mail her, eller ta kontakt på telefon: 31 28 61 40 eller

mobi: 911 09 270 så vi kan avtale et møte.