Skaden har nettopp skjedd!
Det er nå det gjelder å ta de rette grepene. Ta kontakt, så hjelper vi
deg med akuttiltak, etablering av provisorier, råd om driftsomstilling
og kontakten med forsikringsselskapet.

Ring oss på mobiltlf: 911 09 270, eller send oss en mail her!